Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012” w 2023r.

Utworzono dnia 09.01.2023
Czcionka:

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012” przy GOKSiR w Baruchowie w roku 2023r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”,

zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz

pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2.

Zarządcą obiektu,  jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i  Rekreacji w Baruchowie

3.

Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów

BHP i p. poż.

Wszystkich  użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1.Ogólne zasady korzystania z obiektu:

 1. obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:
 2. planowe zajęcia szkolne dla uczniów

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie

- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00

 1. boiska są dostępne dla wszystkich chętnych z terenu Gminy Baruchowo                                           w terminie 01.12.2022-28.02.2023:

- wtorek i czwartek godz.15.00-19.00  (tylko i wyłącznie)

                                          przy Grupie co najmniej 6 osób

 1. korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
 2. przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 3. dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
 4. wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
 5. w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Zarządca może zawiesić całkowite korzystanie z obiektu;

2.Podstawowe obowiązki użytkownika:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
 2. stosowanie się do poleceń Zarządcy obiektu;
 3. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 5. niezwłoczne informowanie Zarządcę obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
 2. palenia papierosów;
 3. przebywania w stanie nietrzeźwym;
 4. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
 5. wprowadzania zwierząt;
 6. używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub  kolców;
 7. dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
 8. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
 9. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 10. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 11. niszczenia zieleni wokół obiektu.

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządca obiektu odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie

użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

 1. złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
 2. pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
 3. posiadają nieodpowiednie obuwie.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbek na

    zdrowiu zaistniały w wyniku niestosowania lub nienależytego stosowania się do

    postanowień niniejszego regulaminu.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

6. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany

w terminie bez zbędnej zwłoki.

TELEFONY ALARMOWE

1. z telefonu stacjonarnego:

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

997 Policja

2. z telefonu komórkowego 112

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

OBIEKT MONITOROWANY JEST 24 h/dobę

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca

w godzinach urzędowania

(pn. – pt. 8.00-15.00).

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 47

W poprzednim miesiącu: 261

Wszystkich: 32358