Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie działa od stycznia 2000r.

Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmienił nazwę na  "Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie". Dyrektorem GOKSiR jest Pani Joanna Dąbek

 

Głównymi celami placówki jest:

- pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,

- podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

 

 Podstawowe zadania GOKSiRu to:

-prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców,

-tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru z uwzględnieniem rękodzieła ludowego i artystycznego,

-kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

-popularyzowanie wizerunku Gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,

-organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej, 

-organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej we współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Radę Kobiet, OSP itp.

-upowszechnianie kultury fizycznej,

-świadczenia usług sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,

-podejmowania inicjatyw organizowania imprez sportowych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Baruchowo.

 

Chlubą naszej Gminy jest wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny "SWOJACY" z Baruchowa, który istnieje i działa od 1999r. Został utworzony z inicjatywy Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego. Nasz zespół jest jednym z najmłodszych zespołów powstałych na Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W naszym repertuarze prezentujemy nie tylko pieśni i tańce naszego regionu, ale także regionów całej Polski. Zespół pieśni i tańca "Swojacy" prezentuje także nasze tradycje ludowe poprzez widowiska obrzędowe prezentowane na scenach naszego kraju.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.


 

 

KLUB SENIORA I KLUB KOBIET KREATYWNYCH

Przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie przy  Świetlicy Wiejskiej w Czarnem od 2008 roku funkcjonuje  Klub Seniora "Jubilaci". 

Przewodniczącą jest Teresa Kruczyńska. Celem Klubu jest wspólna integracja osób starszych, rozwijanie wspólnych zainteresowań i umiejętności. Mimo wieku seniorzy są aktywni. Uczestniczą w organizowanych przez klub licznych wycieczkach autokarowych i w miarę możliwości rowerowych. W świetlicy seniorzy organizują spotkania m.in. z wnukami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Andrzejki, ostatki, jak również spotkania przy ognisku w kąciku rekreacyjnym. Tradycją klubu jest robienie do kościoła palmy.

W ramach Klubu Seniora powstał zespół wokalny „Jubilatki” skupiający 10 pań. Do występów zespół przygotowuje pan Tomasz Majchrzak. Do tej pory panie występowały w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, podczas Dni Otwartych w Zarzeczewie i na imprezach i uroczystościach na terenie gminy. 

Innowacyjnym pomysłem było powstanie w marcu 2009 roku Klubu Kobiet Kreatywnych, który obecnie liczy 26 członków. Przewodniczącą Klubu jest pani Urszula Musiał. Do klubu należą kobiety aktywne, zaradne i pomysłowe, które potrafią pogodzić obowiązki domowe i zawodowe z działalnością społeczną. Cechuje je bardzo duża aktywność, co przejawia się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach. Rok, rocznie, wspólnie z Seniorami organizują w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem imprezę z okazji Dnia Kobiet, Andrzejki, bale sylwestrowe, bale karnawałowe - przygotowują pyszne dania i słodkości, które kosztują uczestnicy zabawy.

Raz w roku Panie z Klubu Kobiet Kreatywnych pod przewodnictwem Pani Urszuli Musiał, przygotowują potrawy świąteczne, które biorą udział podczas Powiatowych Wystaw Stołów Wielkanocnych, bądź Bożonarodzeniowych na których reprezentują Gminę Baruchowo. Własnoręcznie wykonują wyszukane, pyszne potrawy świąteczne. Przygotowują ciekawą dekorację stołów, podkreślając tradycję i obyczajowość naszego regionu.

Panie chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami kulinarnymi z innymi uczestnikami Świetlicy, udzielając jednocześnie wiele porad i wskazówek.

Klub Kobiet Kreatywnych ściśle współpracuje z Klubem Seniora. Głównym celem klubów jest integracja wiejskiej społeczności, wykorzystanie w sposób twórczy wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny